Дмитрий Шапочка. Возможности оптимизации программ скрининга рака шейки матки с помощью определения уровня метилирования маркерных генов

01.02.2018

Рак шийки матки (РШМ) є третім найбільш розповсюдженим онкологічним захворюванням серед жінок у світі та сьомим у загальній популяції. Щороку реєструється біля 530 000 нових випадків та біля 270 000 смертей від цього захворювання Практично всі випадки РШМ виникають у результаті персистенції ВПЛ ВКР.

Тож, в статті молекулярного біолога, генетика, завідувача відділом молекулярної патології та генетики Патоморфологічної лабораторії «СSD Health Care» Дмитра Шапочки «Можливості оптимізації програм скринінгу раку шийки матки за допомогою визначення рівня метилювання маркерних генів» (науково-практичний журнал «З турботою про жінку» (№1 (85) 2018 рік) ми оглянемо останні досягнення в сфері молекулярної генетики та патології, що дозволяють глибше зрозуміти розвиток та прогресування трансформуючих ВПЛ-інфекцій.

У центрі уваги залишаються генетичні та епігенетичні зміни клітин, що лежать в основі злоякісної трансформації, а також їх вплив на розвиток нових молекулярних інструментів для скринінгу раку шейки матки.