Дмитро Шапочка. Сучасні стандарти терапії пухлин жіночої репродуктивної системи та можливості її індивідуалізації із застосуванням молекулярно-генетичних методів

14.11.2017

На сучасному етапі розвитку онкологічної науки необхідно враховувати молекулярно-генетичні особливості пухлини для підбору подальшого лікування. Такий підхід вже дає свої результати та на сьогоднішній день існують предиктивні молекулярні маркери, які дозволяють визначити чутливість і резистентність пухлин жіночої репродуктивної системи до хіміо-, гормоно-, імуно-та таргетной терапії. Розглянемо особливості патогенезу та лікування кожної окремої нозології.

Про це читайте в статті молекулярного біолога, генетика, завідувача відділом молекулярної патології і генетики Патоморфологічною лабораторії «СSD Health Care» Дмитра Шапочки «Сучасні стандарти терапії пухлин жіночої репродуктивної системи та можливості її індивідуалізації із застосуванням молекулярно-генетичних методів», розміщеної в науково-практичному журналі «З турботою про жінку» (№7 (72) за жовтень 2017 г.).

Дмитро Шапочка. Сучасні стандарти терапії пухлин жіночої репродуктивної системи та можливості її індивідуалізації із застосуванням молекулярно-генетичних методів.

Современные стандарты терапии опухолей женской репродуктивной системы и возможности ее индивидуализации с применением молекулярно-генетических методов.