Імунофенотипування методом проточної цитометрії

Імунофенотипування методом проточної цитометрії є визнаним в усьому світі «золотим стандартом» діагностики в онкогематології. Даний метод дозволяє охарактеризувати клітини, що знаходяться в крові, кістковому мозку та інших біологічних рідинах за допомогою проточного цитометра.

Для гемопоетичних клітин кожен етап дозрівання, активації, прояви функціональної спеціалізації або злоякісної трансформації характеризується зміною мембранних характеристик - імунофенотипу. Аналіз цих змін дозволяє дати чітку характеристику захворювання, встановити імунологічний варіант відповідно до сучасної класифікації ВООЗ. Це, в першу чергу, відноситься до клітин-попередників (бластів) і лімфоцитів, функціональні субпопуляції яких морфологічно розмежувати неможливо. Таким чином, дослідження методом проточної цитометрії показано при:

1. Діагностиці гострого лейкозу (ГЛ)

для підтвердження діагнозу;

для встановлення варіанту гострого лімфобластного лейкозу (ГЛЛ);

для встановлення варіанту гострого мієлобластного лейкозу (ГМЛ) в тому випадку, коли цитоморфологичний метод недостатньо інформативний (наприклад, при встановленні діагнозу (ГМЛ) з мінімальним диференціюванням - М0-варіант);

 для визначення біфенотипічних і білінійних варіантів ГЛ;

для характеристики аберантного імунофенотипу в дебюті захворювання з метою подальшого моніторингу мінімальної залишкової хвороби (MRD) в період ремісії ГЛ (в ході терапії та після її закінчення);

для оцінки факторів прогнозу.

2. Діагностиці неходжкінських лімфом

для підтвердження діагнозу;

 для встановлення варіанту відповідно до класифікації ВООЗ;

для диференційної діагностики реактивних лімфоцитозів і пухлинної проліферації;

для проведення проміжної оцінки відповіді пухлини на лікування;

для характеристики аберантного імунофенотипу для моніторингу мінімальної залишкової хвороби (MRD);

для оцінки факторів прогнозу.

Ми надаємо:

формулювання діагнозу відповідно до сучасних класифікаціями ВОOЗ, European Group for the immunological characterisation of leikemias (EGIL).

короткі терміни виконання дослідження;

тісну комунікацію з лікуючим лікарем;

найширшу панель моноклональних антитіл.

Дізнайтеся більше, ознайомившись із нашою брошурою.