Наукові дослідження

З 2018 року патоморфологічна лабораторія «CSD Health Care» ініціювала новий напрямок розвитку - наукові дослідження.

Ми проводимо фундаментальні та прикладні дослідження в галузі біомедицини, молекулярної генетики та біології пухлин, валідизації нових діагностичних і прогностичних біомаркерів розвитку і прогресування пухлин різної локалізації.

Керівник наукових досліджень, які виконуються в лабораторії - Сулаєва Оксана Миколаївна, д. мед. н., професор.

Ми відкриті для наукового співробітництва!

 

Дослідження

Унікальна матеріально-технічна база лабораторії дозволяє виконувати широкий спектр досліджень, необхідних для вирішення наукових завдань:

• Цитологічні дослідження рідин, ТАПБ, зішкрібів, в тому числі рідинна цитологія та виготовлення цітоблоків

• Морфологічні дослідження будь-якої складності та локалізації

• Імуногістохімічні та імуноцітохімічні дослідження

• ПЛР з детекцією в режимі реального часу - для виявлення SNP, мутацій, інфекцій в якісному та кількісному форматі, визначення рівня експресії РНК, мікро-РНК та інші завдання

• ПЛР з детекцією електрофорезом - виявлення SNP методом алель-специфічної ПЛР, ПЛР з рестрикційним аналізом та ін., визначення метилування генів методом метил-специфічної ПЛР, HLA-типування низького дозволу, і інші завдання

• Піросеквенування - секвенування коротких фрагментів ДНК (до 50 нуклеотидів), для виявлення SNP, невеликих делецій, інсерцій (з аналізом частоти алелі), аналіз поліморфізмів генів людини, інфекційних агентів (наприклад, резистентність до антибіотиків), кількісного визначення рівня метилування генів та інші завдання

• Капілярний електрофорез - Секвенування за Сенгером для виявлення SNP, делецій, інсерцій, повноекзонне секвенування генів (до 1000 нуклеотидів за 1 раз), фрагментний аналіз з аналізом довжин фрагментів (аналіз SNP, мікросателітної нестабільності, клональності генів імуноглобулінів і T-клітинних рецепторів), MLPA (виявлення великих делецій та інсерцій), HLA-типування високого дозволу, та інші завдання

• Гібридизація in situ (FISH, CISH) - виявлення транслокацій, делецій, ампліфікації генів, підрахунок числа хромосом в гістологічних і цитологічних препаратах з флуоресцентною детекцією (FISH), визначення вірусної інфекції (EBV, HPV, CMV тощо). Рівня експресії РНК (IgK, IgL, і ін.) методом хромогенної гібридизації in situ (CISH)

• Hybrid Capture II system - виявлення клінічно-значущої вірусного навантаження ВПЛ та інших інфекцій методом гібридного захоплювання

• Проточна цитометрія - для імунофенотипування клітин.