Тест Oncotype DX Breast Recurrence Score®

Тест Oncotype DX Breast Recurrence Score® надає комплексну генетичну оцінку ризику рецидиву захворювання при ранніх стадіях Люмінального підтипу раку молочної залози (РМЗ). Результати дослідження дозволяють персоніфікувати тактику терапії для кожного пацієнта, включаючи в себе оцінку ризику віддаленого рецидиву, необхідність хіміотерапії та ефективності застосування гормональної терапії в монорежимі.

Oncotype DX Breast Recurrence Score® є стандартом для прийняття тактичних рішень при плануванні лікування РМЗ.

Oncotype DX Breast Recurrence Score® - це єдиний генетичний тест для раку молочної залози, який включено до лікувальних протоколів Національної Комплексної Онкологічної Мережі (National Comprehensive Cancer Network, NCCN®), Американського Товариства Медичної Онкології (American Society of Clinical Oncology, ASCO®), а також в рекомендації з лікування РМЗ інших визнаних міжнародних експертів: European Society for Medical Oncology (ESMO), the St. Gallen Consensus panel, National Institute for Health Care Excellence (NICE), і German Association of Gynecological Oncology (AGO).

Як це працює?

Для Oncotype DX Breast Recurrence Score® доведено предиктивне значення для оцінки ефективності застосування хіміотерапії, а також ризику розвитку рецидиву у пацієнтів з ранньою стадією РМЗ. Проведення тестування показано пацієнтам з вперше виявленим гормон-позитивним (ER+), Her2-негативним РМЗ на ранній стадії (I, II, III А), без або з метастазами (1-3) в лімфатичних вузлах.

Тестування проводиться на парафіновому блоці з пухлиною після біопсії, або операції та включає в себе дослідження рівня експресії 21 гена (16 пухлина-асоційованих та 5 референсних генів) методом RT-PCR.

Звіт Breast Recurrence Score® зрозумілий та інформативний, як для лікаря-онколога, так і для пацієнта.

Результат представлений у вигляді балів по шкалі від 0 до 100. Бал відображає індивідуальні біологічні особливості пухлини - чим він вищий, тим вище ймовірність віддаленого рецидиву та вище користь від застосування хіміотерапії для пацієнта.

Результат Breast Recurrence Score® може служити референсной точкою для визначення тактики терапії, а також полегшити обговорення плану лікування з пацієнтом.

Breast Recurrence Score® також надає кількісну оцінку рівня експресії ER методом RT-PCR, що дозволяє спрогнозувати інтенсивність відповіді на ендокринну терапію, а також іншу інформацію (таку як рівень експресії PR і Her2).

Тест також дає уявлення про індивідуальну біологію пухлини, оцінку ризику та варіанти лікування.

 

З детальною інформацією про дослідження Oncotype DX Breast Recurrence Score® Ви можете ознайомитися в брошурі.