ДОСЛІДЖЕННЯ

110002 Біопсії піхви 5 робочих днів
110001 Біопсії шийки матки (екто- та ендоцервіксу, включаючи поліпи) (без визначення країв резекції) 4 робочих дні
110003 Біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 5 робочих днів
110004 Біопсії слизових оболонок губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 5 робочих днів
110005 Біопсії гортані 5 робочих днів
110006 Біопсії сечoводів 4 робочих днів
110007 Біопсії сечового міхура 5 робочих днів
110008 Біопсії уретри 5 робочих днів
110009 Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 5 робочих днів
120009 Трепан-біопсії молочних залоз 5 робочих днів
120010 Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 5 робочих днів
120011 Біопсії мигдаликів і тонзилектомії (окрім лімфом) 5 робочих днів
120012 Біопсії нирок (новоутворень) 5 робочих днів
120013 Біопсії яєчок при запальній і пухлинній патології 5 робочих днів
120014 Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин 5 робочих днів
120015 Біопсії пухлинних утворень кісток 5 робочих днів
120016 Біопсії (до 5 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинах та пухлиноподібних процесах) 5 робочих днів
120017 Біопсії синовіальних оболонок суглобів 5 робочих днів
120018 Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах 5 робочих днів
120019 Видалення жовчного міхура при запальних процесах 5 робочих днів
120020 Видалення ліпом 5 робочих днів
120022 Геритопластики (видалення грижових мішків) 5 робочих днів
120023 Видалення оболонок яєчка і кіст додатків яєчок 5 робочих днів
120024 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин 5 робочих днів
120025 Видалення одонтогенних кіст 5 робочих днів
120026 Видалення епулідів, радикулярних кіст 5 робочих днів
120027 Видалення куприкових кіст, нориць 5 робочих днів
120028 Видалення кіст бартолінової залози 5 робочих днів
120029 Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух 5 робочих днів
120076 Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і слізних залоз 5 робочих днів
120087 Інтраопераційна діагностика 30-40 хвилин
130032 Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози 5-6 робочих днів
130033 Ексцизії та конізації шийки матки (у тому числі з зішкрібом цервікального каналу) 5 робочих днів
130034 Видалення придодатків матки (окрім великих пухлин яєчника) (з одного боку) 5 робочих днів
130035 Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки) 5-6 робочих днів
130036 Видалення слинних залоз 8 робочих днів
130037 Ексцизійної біопсії пухлин шкіри 5-6 робочих днів
130038 Видалення апендиксу при пухлинних процесах 5-6 робочих днів
130039 Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах 5-6 робочих днів
130040 Видалення кісткових екзостозів і нігтьових лож 5-6 робочих днів
130041 Видалення яєчок та їх додатків 5-6 робочих днів
130042 Видалення міжхребцевих дисків 5-6 робочих днів
130044 Біопсії наднирників 5-6 робочих днів
130045 Трепан-біопсії або ексцизійної біопсії лімфовузлів (при негематологічній патології) 5-6 робочих днів
130046 Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожиль 5-6 робочих днів
130077 Біопсії і клиноподібної резекції яєчників (з одного боку) 5 робочих днів
130078 Видалення сльозових залоз 5 робочих днів
130079 Септопластики 5-6 робочих днів
130080 Резекції або біопсії кістки 5-6 робочих днів
140044 Секторальної резекції, лампектомії молочної залози, резекції при гінекомастії 5-6 робочих днів
140045 Видалення мигдаликів при лімфопроліферативних процесах 5-6 робочих днів
140046 Трансуретральної резекції пухлин сечового міхура 5-6 робочих днів
140047 Трансуретральної резекції простати 5-6 робочих днів
140048 Дослідження плаценти і оболонок плоду 5-6 робочих днів
140049 Видалення суглобових хрящів 5-6 робочих днів
140050 Видалення кіст шиї 5-6 робочих днів
140051 Спленектомії (видалення селезінки) 5-6 робочих днів
140052 Видалення одонтогенних пухлин 10 робочих днів
140053 Пенектомії 5-6 робочих днів
140071 Трахелектомії і видалення кукси шийки матки 5-6 робочих днів
140080 Резекції гортані 5-6 робочих днів
140081 Видалення пухлин ротової і носової порожнини 5-6 робочих днів
140082 Резекції сечового міхура 5-6 робочих днів
140083 Ламінектомії 10 робочих днів
140084 Ампутації пальців і їх фаланг 5-6 робочих днів
140085 Адреналектомії 5-6 робочих днів
140087 Резекції кишки 5 робочих днів
140088 Резекції кіст нирки 5-6 робочих днів
140089 Часткової резекції нирки 5-6 робочих днів
150054 Видалення великих пухлин яєчника (діаметром понад 5 см) 6 робочих днів
150055 Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом 6 робочих днів
150056 Тиреоїдектомії (видалення щитоподібної залози) 6 робочих днів
150057 Видалення пухлин середостіння 6 робочих днів
150058 Видалення матки (з або без придатків) (гістеректомії і надпіхвової ампутації з або без лімфодисекції) 6 робочих днів
150059 Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції підшлункової залози з або без лімфоколекторів) 6 робочих днів
150060 Видалення очних яблук 6 робочих днів
150061 Видалення ділянок кісток, суглоби 6 робочих днів
150062 Ексцизії меланом з регіонарною лімфодисекцією 6 робочих днів
150063 Видалення грудної залози (радикальної резекції і мастектомії) (з одного боку) 5 робочих днів
150064 Видалення легень (лобектомії і пульмонектомії) 6 робочих днів
150065 Видалення шлунка (гастректомії, субтотальної резекції) 6 робочих днів
150066 Радикальної простатектомії 6 робочих днів
150067 Цистектомії з лімфодисекцією 6 робочих днів
150068 Езофагектомії (видалення стравоходу) 6 робочих днів
150069 Видалення кишки (геміколектомії і іншої великої резекції з брижею, сальником та лімфатичними колекторами) 6 робочих днів
150070 Видалення печінки (часткової гепатектомії) 6 робочих днів
164012 Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка, повний опис) У вартість консультації не входить ІГХ та заключення щодо ІГХ Згідно з термінами виконання досліджень даного типу
164013 Консультація головного лікаря Селезньова О.О. У вартість консультації не входить ІГХ та заключення щодо ІГХ. За необхідності виконання діагностичної імуногістохімії вартість ІГХ-послуг рахується окремо Згідно з термінами виконання досліджень даного типу
164014 Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. У вартість консультації не входить ІГХ та заключення щодо ІГХ. За необхідності виконання діагностичної імуногістохімії вартість ІГХ-послуг рахується окремо. Згідно з термінами виконання досліджень даного типу
150072 Видалення нирки (нефректомії і резекції) 6 робочих днів
150073 Тотальної ларінгектомії (видалення гортані) 6 робочих днів
150074 Тотальної вульвектомії 6 робочих днів
150076 Видалення кінцівок та їх частин 6 робочих днів
160100 Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC) 2 робочих дні
161 Гістохімічні дослідження (за 1 методику)
162 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер)
162123 Капсидний тест 3 робочих дні
162013 Андроген-рецептор 3 робочих дні
162073 ERCC1 - чутливість до похідних платини (цисплатин, карбоплатин та ін.) 3 робочих дні
162198 TS (тимідилат-синтетаза) - чутливість до похідних 5-фторурацилу (5-ФУ, капецитабін та ін.) 3 робочих дні
162216 ТОРО2А (топоізомераза 2А) - чутливість до інгібіторів ТОРО2А (доксорубіцин, епірубіцин та ін.) 3 робочих дні
162218 RRM1 - чутливість до гемцитабіну 3 робочих дні
162219 ALK (5A4) - скринінг пухлин, чутливих до АЛК-інгібіторів (крізотініб, алектініб та ін.) 3 робочих дні
162220 ROS1 - скринінг пухлин, чутливих до ROS1-інгібіторів (крізотініб та ін.) 3 робочих дні
310182 Визначення експресії PD-L1 імуногістохімічним методом дослідження 3 робочих дні
163 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, коктейль із двох антитіл
160099 Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень
164001 Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник
210100 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 3 робочих дні
210101 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 3 робочих дні
210102 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 3 робочих дні
210103 Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 3 робочих дні
210104 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 3 робочих дні
210105 Кольпоцитограма 3 робочих дні
220106 Цитологічне дослідження секрету простати 3 робочих дні
220107 Цитологічне дослідження випітних рідин (з виготовленням цитоблоків) 3 робочих дні
220108 Цитологічне дослідження випітних рідин (Рідинна цитологія Cell-Prep) 3 робочих дні
220109 Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз 3 робочих дні
220110 Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів 3 робочих дні
220111 Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ) 3 робочих дні
220112 Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ) (Рідинна цитологія Cell-Prep) 3 робочих дні
220113 Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон'юктиви 3 робочих дні
220114 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) 3 робочих дні
220115 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (FNA) (Рідинна цитологія Cell-Prep) 3 робочих дні
220116 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 3 робочих дні
220117 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 3 робочих дні
220118 Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 3 робочих дні
220119 Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри 3 робочих днів
220120 Цитологічне дослідження харкотиння 3 робочих дні
220121 Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори, антибіотикограмма системою «AF Genital» 2 робочих дні
220122 Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотиків 2 робочих дні
310134 Біопсії шийки матки, вишкрібання цервікального каналу та ендометрію 5 робочих днів
310135 Біопсії стравоходу + ШЙК/альціановий синій 5 робочих днів
310136 Біопсії кишечника + ШЙК/альціановий синій 5 робочих днів
310137 Біопсії Фатерова соска + ШЙК/альціановий синій 5 робочих днів
310138 Біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій (при пухлинній патології) 5 робочих днів
310139 Біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер (оцінка гастриту за Сіднейською системою) 5 робочих днів
310140 Біопсії бронхів + ШЙК 5 робочих днів
310141 Трансторакальної, трансбронхіальної голкової біопсії легень + ШЙК 5 робочих днів
310142 Ексцизійної біопсії легенів + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 5 робочих днів
310143 Біопсії плеври + ШЙК 5 робочих днів
310144 Біопсії печінки + ШЙК (при пухлинній патології) 5 робочих днів
310145 Біопсії печінки + ШЙК + за Масоном + ретикулінові волокна (при оцінці хронічного гепатиту) 5-6 робочих днів
310146 Панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 10 робочих днів
310147 Панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 10 робочих днів
310148 Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA + IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 3 робочих днів
220123 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку 3 робочих дні
220124 Цитологічне дослідження мазка крові 3 робочих дні
310149 Трепан-біопсії кісткового мозку + Азур2-еозин + ретикулінові волокна + за Масоном 9 робочих днів
310150 Біопсія головного та спинного мозку та їх оболонок + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 5-6 робочих днів
310151 Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок + 1 спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 5-6 робочих днів
310153 Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів + одне спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 5-6 робочих днів
310157 Видалення судини + одне спец. забарвлення за призначенням лікаря-патологоанатома 5 робочих днів
310158 Біопсії яєчка + ШЙК-реакція, за Масоном 5 робочих днів
310159 Трепан-біопсії молочної залози + ІГХ: ER + PR + HER2 neu 5 робочих днів
310160 Трепан-біопсії молочної залози + ІГХ: ER + PR + HER2 neu + Ki-67 5 робочих днів
310161 Диференційна діагностика доброякісних/злоякісних новоутворень простати (трепан-біопсія + ІГХ: високомолекулярний цитокератин + р63 + р504S) 4 робочих днів
310162 Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників. ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + ER + PR 5 робочих днів
310163 Визначення ризику рецидиву папілярних пухлин сечового міхура. ІГХ: консультація препаратів + цитокератин 20 + цитокератин високомолекулярний 5 робочих днів
310164 Оцінка активності білків репарації помилок комплементарності ДНК в карциномах товстого кишечнику. ІГХ: консультація препаратів + MLH1 + MSH2 + MSH6 + PSM2 5 робочих днів
310167 Мукозектомії або підслизової резекції + ШЙК/альціановий синій 5 робочих днів
310168 Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (для підтвердження хронічного ендометриту). ІГХ: дослідження біопсії ендометрію і цервікального каналу (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) + CD138 5 робочих днів
310169 Біопсії підшлункової залози + ШЙК/альціановий синій 5 робочих днів
310175 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 3 робочих дні
310176 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 3 робочих дні
310177 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 5 робочих днів
310183 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) + Визначення інфекцій, що передаються статевим шляхом (Cl. trachomatis, N. Gonorrhoeae, Tr. vaginalis) методом ПЛР в режимі реального часу 4 робочих дня
310180 Панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 5 робочих днів
310181 Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію + ШЙК/альціановий синій + ІГХ: CD3 5 робочих днів
310182 Визначення експресії PD-L1 імуногістохімічним методом дослідження 5 робочих днів
410123 Ампліфікація гену HER-2/neu (гібридизація in situ, набір DAKO HER-2 CISH pharmDx) в пухлинах грудної залози та шлунку 5 робочих днів
410124 Мутації в гені EGFR (exons 18; 19; 20; 21) (PCR-RT) при раку легень 5 робочих днів
410125 Мутації в гені K-Ras (codons 12; 13; 61) (PCR-RT) при раку легень та колоректальній карциномі 5 робочих днів
410126 Мутації в гені B-Raf (V600) (PCR-RT) при карциномах, меланомі 5 робочих днів
410128 Клональность TCR-beta и TCR-gamma (BIOMED-2 PCR с анализом фрагментов генов) при лимфомах 20 робочих днів
410129 Мутації гену N-Ras (кодони 12; 13; 61) (PCR-RT) при карциномі легень та колоректальній карциномі 5 робочих днів
410130 Мутації в генах C-KIT (exons 9, 11, 13, 17) та PDGFRA (exons 18) (PCR-RT) при гастроінтестинальних стромальних пухлинах 5 робочих днів
410131 Мутація в генах C-KIT (exons 9, 11, 13, 17) (PCR-RT) при меланомі 5 робочих днів
410132 Рівень метилювання генів-онкосупресорів (Precursor M test) при дисплазіях шийки матки 20 робочих днів
410135 Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 5 робочих днів
410136 Транслокація гену ROSI (FISH) при карциномі легень 5 робочих днів
410137 Ампліфікація гену С-МЕТ (FISH) при карциномі легень 5 робочих днів
410138 Дослідження рівня метилювання гену MGMT (метилспецифічна PCR) в гліобластомах 7 робочих днів
410139 Делеція ділянки хромосоми 1р36 при пухлинах головного мозку 5 робочих днів
410140 Делеція ділянки хромосоми 19q13 при пухлинах головного мозку 5 робочих днів
410141 Транслокація гену EWSR1 (FISH) для підтвердження діагнозу саркоми Юїнга/ПНЕТ, або світлоклітинної саркоми 5 робочих днів
410142 Транслокація гену ERG/EWSR1 (FISH) для підтвердження діагнозу саркоми Юїнга/ПНЕТ 20 робочих днів
410143 Транслокація гену FLI1/EWSR1 (FISH) для підтвердження діагнозу саркоми Юїнга/ПНЕТ 20 робочих днів
410144 Виявлення транскрипту химерного гену FLI1/EWSR1 (Зворотно-транскриптазна PCR) для пошуку мікрометастазів саркоми Юїнга/ПНЕТ 20 робочих днів
410145 Виявлення транскрипту химерного гену ERG/EWSR1 (Зворотньо-транскриптазна полімеразна ланцюгова реакція) для пошуку мікрометастазів саркоми Юїнга/ПНЕТ 20 робочих днів
410146 Транслокація гену SYT (FISH) для підтвердження діагнозу синовіальної саркоми 5 робочих днів
410147 Виявлення транскрипту химерного гену SYT/SSX (Зворотно-транскриптазна PCR) для пошуку мікрометастазів синовіальної саркоми 20 робочих днів
410148 Транслокація гену CHOP (FISH) для підтвердження діагнозу ліпосаркоми (міксоїдна, круглоклітинна, змішана форми) 20 робочих днів
410150 Поліморфізм гену UGT1A1 для визначення ризику виникнення токсичності при терапії препаратом Іринотекан 30 робочих днів
410151 Транслокація гену ALK (FISH) при карциномі легень 5 робочих днів
410152 Транслокація гену BCL2 (гібридизація in situ) при лімфомах 5 робочих днів
410153 Транслокація гену BCL6 (гібридизація in situ) при лімфомах 5 робочих днів
410154 Транслокація гену MYС (гібридизація in situ) при лімфомах 5 робочих днів
410155 Клональність IgH, IgK та IgL (BIOMED-2 PCR з аналізом фрагментів генів) при лімфомах 20 робочих днів
410156 Спадкові мутації в генах BRCA1 (2 мутації) та BRCA2 (1 мутація) 5 робочих днів
410157 Молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини), OncoDEEP (65 генів + додаткова панель) 10 робочих днів
410158 Молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини та циркулююча в крові пухлинна ДНК, OncoSTRAT&GO (325 генів + додаткова панель) 13 робочих днів
410159 Моніторинг ефективності терапії за оцінкою циркулюючої в крові пухлинної ДНК, OncoTRACE (28 генів + до 15 генів) 10 робочих днів
410160 Визначення молекулярного профілю пухлини на циркулюючій в крові пухлинній ДНК, OncoWIN (28 генів) 10 робочих днів
410161 Визначення спадкової схильності до розвитку онкологічних захворювань (30 генів) 35 робочих днів
410162 Виявлення мутацій гену EGFR (екзони 19; 20; 21) (полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу) в циркулюючій в крові пухлинній ДНК 5 робочих днів
410163 Виявлення мутацій гену BRAF (V600) (полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу) в циркулюючій в крові пухлинній ДНК 5 робочих днів
410170 Кількісне визначення мутацій гену EGFR (Екзони 19, 20, 21) (полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу) в циркулюючій в крові пухлинній ДНК 5 робочих днів
410171 Виявлення мутацій C228T та C250T гену TERT в циркулюючій в крові пухлинній ДНК 20 робочих днів
410172 Панель "Колоректальний рак" (дослідження мутацій в 5 генах: KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT методом ПЛР в режимі реального часу) 5 робочих днів
410174 Поліморфізм rs12979860 гену IL28B для визначення ефективності препаратів Рібаварін та PEG-інтерферон при хронічному вірусному гепатиті C 30 робочих днів
410175 Ампліфікація гену EGFR (FISH) при солідних неоплазіях 20 робочих днів
410176 Транслокація гену EML4 (FISH) при карциномі легень 20 робочих днів
410178 Транслокація гену RET (FISH) при карциномі легень 20 робочих днів
410179 Ампліфікація гену TOP2A (FISH) при карциномі грудної залози 20 робочих днів
410180 Транслокація гену NTRK1 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410181 Транслокація гену NTRK2 (FISH) при карциномах, пухлинах головного мозку 20 робочих днів
410182 Транслокація гену NTRK3 (FISH) при карциномах, гліобластомі, фібросаркомі 20 робочих днів
410183 Мутація L265P в гені MYD88 (секвенування наступного покоління) при лімфомах 20 робочих днів
410184 Мутації c.402C>G гену FOXL2 (повноекзонне секвенування за Сенгером) для підтвердження гранульозоклітинного раку яєчників 30 робочих днів
410185 Мутації в гені HRAS (повноекзонне секвенування за Сенгером) при карциномах 30 робочих днів
410186 Мутації в генах IDH1 та IDH2 (секвенування екзону 4 за Сенгером) при пухлинах головного мозку 30 робочих днів
410187 Мутації в гені PTCH1 (повноекзонне секвенування за Сенгером) при базаліомі шкіри 30 робочих днів
410188 Мутації в генах SDH (повноекзонне секвенування SDHB, SDHC та SDHD за Сенгером) 30 робочих днів
410189 Делеція ділянки 20 хромосоми 20q11.2-q12.3 (FISH) при мієлопроліферативних захворюваннях 20 робочих днів
410190 Транслокація гену ABL2 (FISH) при лейкеміях 20 робочих днів
410191 Транслокація гену ATF1 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410192 Транслокація гену BCOR (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410193 Транслокація BIRC3 (API2) / MALT1 (FISH) при лімфомах 5 робочих днів
410194 Транслокація гену CCNB3 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410195 Транслокація гену CCND1 (Cyclin D1) (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410196 Транслокація гену CCND1/IGH (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410197 Ампліфікація гену CD274 (PDCD1LG2) (FISH) при карциномах, лімфомах 20 робочих днів
410198 Ампліфікація гену CDK4 (FISH) при саркомах 5 робочих днів
410199 Делеція гену CDKN2A (FISH) при меланомах, карциномах 20 робочих днів
410200 Транслокація гену CIC (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410201 Транслокація гену COL1A1 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410202 Транслокація COL1A1/PDGFB (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410203 Транслокація гену CREB3L1 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410204 Транслокація гену CREB3L2 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410205 Транслокація гену CSF1 (FISH) при теносиновіальних пухлинах 20 робочих днів
410206 Транслокація гену ETV6 (FISH) при гемобластозах 20 робочих днів
410207 Транслокація ETV6/HTN3 (FISH) при гемобластозах 20 робочих днів
410208 Ампліфікація гену FGFR1 (F 410157ISH) при карциномах 20 робочих днів
410209 Злиття генів PDGFRA та FIP1L1 при делеції гену CHIC2 (FISH) при мієлопроліферативній патології 20 робочих днів
410210 Виявлення транслокації гену FOSB (методом флуоресцентної in situ гібридизації) 20 робочих днів
410211 Транслокація гену FOXO1 (FISH) при рабдоміосаркомах 20 робочих днів
410212 Транслокація гену FRK (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410213 Транслокація гену FUS (TLS) (FISH) для підтвердження діагнозу міксоїдної ліпосаркоми 20 робочих днів
410214 Транслокація гену HTN1 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410215 Транслокація гену HTN2 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410216 Транслокація гену IGH (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410217 Транслокація IGH/BCL2 (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410218 Транслокація IGH/MALT1 (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410219 Транслокация IGH / MYC (FISH) при лимфомах 20 робочих днів
410220 Транслокация гена IGK (FISH) при лимфомах 20 робочих днів
410221 Транслокація гену IGL (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410222 Транслокація гену IRV4 (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410223 Транслокація гену JAK2 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410224 Транслокація гену JAZF (FISH) для підтвердження діагнозу ендометріальної стромальної саркоми 20 робочих днів
410225 Делеція гену LSI 13 (RB1) (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410226 Делеція гену LSI 21 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410227 Делеція гену LSI 22 (BCR) (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410228 Транслокація гену LYN (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410229 Транслокація гену MALT1 (FISH) при лімфомах 20 робочих днів
410230 Транслокація гену MAML2 (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410231 Транслокація гену MAML3 (FISH) для підтвердження діагнозу біфенотипової синоназальної саркоми 20 робочих днів
410232 Транслокація гену MATK (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410233 Ампліфікація гену MDM2 (FISH) при саркомах 5 робочих днів
410234 Диференційна діагностика Шпіц невусу та меланоми методом флуоресцентної in situ гібридизації (4 проби) 20 робочих днів
410235 Транслокація гену MEN1 (FISH) при нейроендокринних неоплазіях 20 робочих днів
410236 Транслокація гену MGEA5 (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи 20 робочих днів
410237 Транслокації гену MYB (FISH) при пухлинах слинних залоз 20 робочих днів
410238 Транслокація гену MYBL1 (FISH) при пухлинах головного мозку, карциномах та ін. 20 робочих днів
410239 Транслокація MYB/NFIB (FISH) при пухлинах слинних залоз 20 робочих днів
410240 Транслокація гену NFIB (FISH) при пухлинах слинних залоз 20 робочих днів
410241 Транслокація гену NGFR (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи 20 робочих днів
410242 Транслокація гену ERG/EWSR1 (FISH) для підтвердження діагнозу саркоми Юїнга/ПНЕТ 20 робочих днів
410243 Транслокація гену NR4A3 (FISH) для підтвердження діагнозу екстраскелетної міксоїдної хондросаркоми 20 робочих днів
410244 Транслокація гену NTF3 (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи 20 робочих днів
410245 Транслокація гену PDGFB (FISH) для підтвердження діагнозу вибухаючої дерматофібросаркоми 20 робочих днів
410246 Виявлення транслокації гену PDGFRB (методом флуоресцентної in situ гібридизації) 20 робочих днів
410247 Транслокація гену PHF1 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410248 Транслокація гену PLAG1 (FISH) при плейоморфній аденомі слинних залоз 20 робочих днів
410249 Транслокація гену PPARg (FISH) при фолікулярній карциномі щитоподібної залози 20 робочих днів
410250 Делеція гену RBM8A (FISH) при карциномах 20 робочих днів
410251 Транслокація гену SERPINE1 (FISH) при карциномах та пухлинах нервової системи 20 робочих днів
410252 Транслокація SERPINE1/FOSB (FISH) при карциномах та пухлинах нервової системи 20 робочих днів
410253 Транслокація гену SMARCB1 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410254 Транслокація SS18/SSX1 (FISH) при синовіальній саркомі 20 робочих днів
410255 Транслокація гену STAT6 (FISH) при саркомах 20 робочих днів
410256 Транслокація гену TFE3 (FISH) при нирковоклітинних карциномах 20 робочих днів
410257 Транслокація гену TFEB (TCL1) (FISH) при нирковоклітинних карциномах 20 робочих днів
410258 Транслокація гену TGFBR3 (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи, гематопатології 20 робочих днів
410259 Транслокація гену USP6 (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи, меланомі 20 робочих днів
410260 Делеція гену VHL (FISH) для уточнення підтипу раку нирки 20 робочих днів
410261 Транслокація гену WT1 (FISH) при десмопластичних пухлинах 20 робочих днів
410262 Транслокація гену WWTR1 (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи, меланомі 20 робочих днів
410263 Транслокація гену ZC3H7B (FISH) при карциномах, пухлинах нервової системи, меланомі 20 робочих днів
410264 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) 15 робочих днів
410265 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + феномен Ді Джорджі (del22q)) 15 робочих днів
410266 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + мікроделеційна панель) 15 робочих днів
410267 Соматичні мутації в генах BRCA1 та BRCA2 методом секвенування наступного покоління 30 робочих днів
410268 Виділення ДНК та контроль якості 9 робочих днів
410269 Мутації в гені TP53 (повноекзонне секвенування за Сенгером) 30 робочих днів
410275 Виявлення mRNK ВПЛ Aptima 15 робочих днів
410277 Мутації в гені PIK3CA (екзон 9 та 20) (PCR-RT) при карциномах 5 робочих днів
410278 Метилювання промотору гену MLH1 для диференціальної діагностики спорадичної та спадкової мікросателітної нестабільності 7 робочих днів
410279 Молекулярний профіль пухлини за оцінкою циркулюючої в крові пухлинної ДНК, OncoSELECT (близько 10 генів залежно від типу пухлини) 10 робочих днів
410285 Діагностика лімфопроліферативних захворювань методом проточної цитометрії 5 робочих днів
410286 Діагностика гострих лейкозів методом проточної цитометрії 5 робочих днів
410287 Визначення мінімальної резидуальної хвороби 5 робочих днів
410288 Додаткова прогностична панель методом проточної цитометрії 5 робочих днів
410289 HLA типування I (А,В,С) та II(DRB1,DQB1) класів високої точності (HR) методом секвенування 10 робочих днів
410290 HLA типування I (А,В,С) та II(DRB1,DQB1) класів низької точності (LR) методом ПЛР 7 робочих днів
410284 Визначення спадковоі схильності до розвитку токсичності при терапіі фторпіримідинами (5-ФУ, капецитабін та ін.) через поліморфізм гену DPYD (IVS14+1G >A) 5 робочих днів
410282 Панель для діагностики лейкозів (AML1-ETO, CBFB-MYH11, MLL-AF4, TEL-AML1, E2A-PBX1 та PML-RARA) (зворотньо-транскриптазнa PCR-RT) 7 робочих днів
410283 Панель для діагностики раку щитоподібної залози (BRAF, NRAS, HRAS, KRAS) 7 робочих днів
410291 Виявлення "Філадельфійської хромосоми" (BCR-ABL P210 (Mbcr) при лейкозах (зворотньо-транскриптазнa PCR-RT) 7 робочих днів
310184 Трепан-біопсії грудної залози + ІГХ: ER + PR + HER-2/neu + Ki-67 + р53 4 робочих дні
310185 Діагностика та оцінка прогнозу перебігу гліальних пухлин (ІГХ: консультація + IDH + ATRX + Ki-67) 5 робочих днів
310186 Диагностика и оценка прогноза течения глиальных опухолей (ИГХ: консультация + IDH + ATRX + Ki-67) 5 робочих днів
310187 Тонкоголкова біопсія нирки + ШЙК-реакція + сріблення за Джонсом + трихромове забарвлення за Масоном + конго червоним (на амілоїд) + ІГХ: IgA + IgM + IgG, за показаннями – на комплемент С1q и С3с 8 робочих днів
310188 Біопсія нирки + ШЙК-реакція + за Масоном 5 робочих днів
164015 Фотодокументація гістологічного матеріалу (1 фото)
164017 Фотодокументація для наукових досліджень (5 фото за умов сканування скелець)
164018 Фотодокументація для наукових досліджень з підрисунковим підписом (5 фото за умов сканування скелець)
164019 Опис гістологічних препаратів для наукових досліджень (за 1 випадок)
410302 Визначення ризику рецидиву Люмінального підтипу РМЗ (І-ІІІ А стадія), ONCOTYPE DX BREAST RECURRENCE SCORE 15 робочих днів
410303 Визначення ризику рецидиву раку простати (Глісон 3+3, 3+4), ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE 15 робочих днів
410304 Визначення ризику рецидиву мікросателітно-стабільного колоректального раку (ІІ-ІІІ А/В стадія), ONCOTYPE DX COLON RECURRENCE SCORE 15 робочих днів
410305 Визначення ризику рецидиву протокової карциноми in situ молочної залози, ONCOTYPE DX BREAST DCIS SCORE 15 робочих днів