Відгуки

Галайчук Ігор Йосифович, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського МОЗ України 01.09.2017

Наявність компетентних спеціалістів і високотехнологічного оснащення дозволяє проводити на базі «CSD Health Care» повномасштабні наукові дослідження (або їх фрагменти) з отриманням правдивих лабораторних результатів, які обґрунтовують ті або інші клінічні спостереження та дослідження. Кафедра онкології Тернопільського державного медичного університету спільно із морфологами CSD провела наукові дослідження та встановила диференційні критерії імуногістохімічної діагностики сарком і філоїдних пухлин молочної залози. Для клініцистів розроблено алгоритми імуногістохімічної діагностики різних гістотипів сарком грудної залози, що дозволяє встановити вірний діагноз, підібрати відповідне лікування та спрогнозувати перебіг захворювання.

Ковалев Алексей Алексеевич, главный специалист МЗ Украины по специальности «Онкология» 06.03.2017

Вимоги до морфологічного діагнозу раку в XXI столітті різко зросли. Цьому сприяли наші знання в області інтер та інтратуморальной гетерогенності злоякісних пухлин, а також зростаючі запити онкологічного співтовариства та пацієнтів на проведення терапії, заснованої на персоніфікації лікування. Якщо раніше клініцисти планували протипухлинну лікування, використовуючи такі характеристики, як класифікації TNM і ECOG, то сьогодні акцент змістився в бік біологічних характеристик ракової клітини та її мікрооточення - до молекулярного профілізації пухлини і виявлення індивідуальних онкогенних мутацій, які є об'єктом таргетної терапії. Сьогодні характеристика раку не обмежена тільки якісним морфологічним діагнозом. Індивідуальна гетерогенність виявляється за допомогою імуногістохімічних і молекулярних методик (геномних, транскриптомної, протеомних і метаболомних). Все більшу роль при прийнятті клінічного рішення починають грати також методи «рідинної біопсії» - виявлення та фенотипування циркулюючих пухлинних клітин і циркулює пухлинної ДНК. Всі ці вимоги до онкологічного діагнозу змінили а обличчя сучасних морфологічних лабораторій. Замість секційних столів і світлового мікроскопа («патологоанатом бачить не пожежу, але згарище», - як писав Р. Вірхов) сучасна морфологічна та молекулярно-генетична лабораторія повинна мати в своєму арсеналі і нові методи молекулярної візуалізації - PCR, FISH, CISH, піросеквенірованія, секвенування нового покоління та ін. В штаті сучасної лабораторії повинен бути також експерт абсолютно нової медичної спеціальності - молекулярний патолог. Цей сегмент діагностичної онкології в Україні тільки починає розвиватися. Впровадження високих технологій вимагає не тільки матеріально-технічного оснащення, а й підготовки кадрів, що не вдасться вирішити в державному масштабі протягом короткого часу. Мабуть, єдиною лабораторією, яка відповідає вимогам сучасної онкології та має відповідні європейські сертифікати якості, в нашій країні є Патоморфологічна лабораторія «CSD Health Care». Ця лабораторія представлена молодим колективом, який орієнтований на рішення найамбітніших онкологічних завдань. Величезний досвід проведення морфологічних, імуногістохімічних і молекулярних досліджень, орієнтир на європейські стандарти, тісні професійні зв'язки з провідними зарубіжними клініками і лабораторіями, а також бездоганна репутація - все це виводить лабораторію «CSD Health Care» в ряди кращих медико-діагностичних установ України.

Кукушкіна Марія Миколаївна, онкохірург вищої категорії Національного інституту раку 14.12.2016

Патоморфологічна лабораторія "СSD Health Care" за час співпраці показала себе надійним партнером. Важливу роль в цьому зіграла високопрофесійна команда. Всі дослідження виконуються на високому діагностичному рівні. "СSD Health Care" керується в своїй практиці європейськими стандартами якості та застосовує індивідуальний підхід до кожного замовленого дослідження. Я та колектив нашого відділення задоволені співпрацею з лабораторією і сподіваємося на її плідне продовження.

Литвиненко Богдан Вікторович, головний лікар дерматологічної клініки "EURO DERM" 25.11.2016

Наша компанія є постійним клієнтом лабораторії "СSD Health Care" та користується її послугами з 2012 року. Лабораторія надає послуги дерматопатологіческой та молекулярної діагностики. За час співпраці лабораторія виявила себе як надійний та відповідальний партнер. Якість наданих послуг відповідає високому рівню, висунутій нами. Окремо варто відзначити бездоганну та професійну роботу персоналу.